Over Branddeurkeur

Als eerste CPA Services. CPA Services is een grote technische dienstverlener op het gebied van onderhoud en keuringen aan gebouw gebonden installaties.

Het keuringssysteem garandeert de kwaliteit. En belangrijker nog: het geeft de geruststelling van een veilige werking en de zekerheid dat in geval van een calamiteit altijd aan de verplichting ten opzichte van de verzekering is voldaan.

Daarnaast krijgt CPA Services de steun van grote producenten, zoals Metacon/Nextdoor, waardoor de kennis binnen de CPA organisatie geborgd is.

Objectief

Het idee achter branddeurkeur.nl is dat de branddeuren jaarlijks in dezelfde periode objectief gekeurd worden.
Dit keuren wordt uitgevoerd door goed opgeleide monteurs van CPA Services die steeds volgens een vaste procedure te werk gaan.
Deuren die goed gekeurd worden krijgen een sticker en worden opgenomen in het digitale logboek (portal) dat elke opdrachtgever bij branddeurkeur krijgt.

“branddeurkeur heeft geen belang bij afkeur”

Wanneer deuren afgekeurd worden, gaat er een melding naar zowel de opdrachtgever (gebruiker of gebouw eigenaar) als de dealer/installateur. In deze melding zal staan waarom de deur is afgekeurd en wat er eventueel moet gebeuren om de deur hersteld te krijgen. Deze melding zal vergezeld worden van fotomateriaal om zo duidelijk mogelijk te zijn.
De dealer/installateur zal dan zo mogelijk offreren en uitvoeren. Na herstel zal een herkeur plaats vinden.
Branddeurkeur is dus objectief en heeft geen belang bij afkeur of materiaal verbruik.

De organisatie achter branddeurkeur.nl

Branddeurkeur.nl garandeert dat de werking van deze deur één keer per jaar wordt gecontroleerd en heeft beschikking over een team van 150 monteurs, verspreid over het hele land. Hierdoor kunnen wij garanderen dat de deuren op het afgsproken tijdstip daadwerkelijk gekeurd worden.

Let wel: branddeurkeur.nl keurt alleen de werking van de deur en niet de brandscheiding.

Voordelen

  • Eénmaal per jaar gegarandeerd keuring van alle brandwerende deuren;
  • Professionele, goed geschoolde mensen;
  • Zekerheid dat de deur goed en veilig is en dat aan de verplichtingen is voldaan;
  • Ieder moment inzage in uw online portal;
  • Reparaties/vervangingen zijn geen onderdeel van branddeurkeur.nl. Er is dus geen commercieel gewin vanuit branddeurkeur.nl om onderdelen af te keuren;
  • Branddeurkeur.nl is objectief.

Werken met Branddeurkeur; een veilige keuze.

Gegarandeerde jaarlijkse keuring
Professionele, goed geschoolde mensen
Zekerheid van een goede veilige deur voldaan aan verplichtingen
Geen reparatie/vervanging, alleen keuringen
Altijd inzage via online portal
Objectieve organisatie